WYSTAWA „UKRADZIONE DZIECIŃSTWO” W SP3

W październiku w holu  naszej szkoły możemy obejrzeć wystawę, wypożyczoną z IPN Oddziału w Poznaniu „Ukradzione dzieciństwo”. Ekspozycja przedstawia życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej.

    Na osiemnastu planszach uczniowie mogą zobaczyć, jak zmieniło się życie ich rówieśników w czasie wojny. Dzieci polskie (oraz dzieci różnych mniejszości narodowych np. żydowskie, romskie, białoruskie, ukraińskie) stały się ofiarami wojny, świadkami egzekucji, okrucieństwa okupanta, często zostały sierotami wojennymi. Przeżyły traumę związaną w gettem, obozami, przymusową pracą czy wysiedleniem. Wystawa, podzielona na siedem części przedstawia dzieci w różnych rolach życiowych: dzieci, obrońcy, oszukani, ofiary, obserwatorzy, okaleczeni i emigranci. Czytaj dalej…

Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły, składamy wyrazy uznania i podziękowania za wkład włożony w wychowanie i nauczanie naszych dzieci. Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Rada Rodziców

Pasowanie na ucznia

       Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 7 października uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.
      Nowi uczniowie ślubowali, że będą sumienni i pilni w nauce, ale także koleżeńscy i grzeczni nie tylko w szkole, ale i w domu, przynosząc dumę swoim rodzicom. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Dorota Świerczyńska dokonała aktu pasowania na ucznia i życzyła najmłodszym uczniom powodzenia oraz wielu sukcesów w nauce.

Czytaj dalej…

DEBATA „JAK CHCEMY, BY WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA?”

     W poniedziałek 5.10.2020 zespół nauczycieli odpowiadający za realizację planu rozwoju szkoły, spotkał się z rodzicami z „Trójek Klasowych”, by porozmawiać na temat kierunku, w którym zmierza szkoła i jak chcielibyśmy, by funkcjonowała. Spotkanie poprzedzone było prelekcją na temat fundamentalnych założeń, którymi kieruje się Fundacja „Budząca się Szkoła”, a które to stanowią inspirację do działania szkoły i które chcielibyśmy wcielić do koncepcji pracy szkoły na najbliższe pięć lat. W trakcie prelekcji omawiany był wyjazd nauczycieli na Ogólnopolską Konferencję do Mrozów, której temat przewodni brzmiał: „Jak przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na uczniów?”. Ponadto omówione zostało funkcjonowanie szkół znajdujących się na mapie „Budzących się Szkół” oraz przybliżone zostały działania, które podjęliśmy jako szkoła w ramach eksperymentu pedagogicznego, jakim jest wdrażanie elementów z założeń „Budzącej się Szkoły”. Czytaj dalej…