Regulaminy i procedury

REGULAMINY:

PROCEDURY

COVID – 19 –procedury SP 3

Procedury dotyczące kontaktów rodzic-nauczyciel i nauczyciel-rodzic

Procedura niebieskiej karty

Procedura dotycząca zakładania kontrolki

Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka

Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia