Ważne dla Trzecioklasisty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Ważne dla Was informacje na stronie MEN:

https://men.gov.pl/rekrutacja