Kierunki realizacji polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 Ministerstwo Edukacji Narodowej  w piśmie z dnia 6 lipca 2017 roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/18. Są to:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół / placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.