Organizacja roku szkolnego

Kalendarz wydarzeń 2020/2021

kalendarz wydarzeń 2020-21

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020- 31.12.2020
3. Zakończenie pierwszego semestru 15.01.2021
4. Ferie zimowe 15- 28.02. 2021
5. Wiosenna przerwa świąteczna  01- 06. 04.2021
6. Egzaminy ósmoklasisty  25, 26, 27. 05. 2021
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno   – wychowawczych 25.06.2021
8. Ferie letnie 26.06. -31.08.2021

Terminarz spotkań z rodzicami

 

Lp. Termin Forma
2 7.09.2020r. Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami
3 5.10.2020 r. Debata diagnostyczno- rozwojowa (trójki klasowe, zespół nauczycieli)
4 30.11.2020 r. Drzwi otwarte- konsultacje, warsztaty dla rodziców, informacje o zagrożeniach
5 18.01.2021 r. Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca I semestr
7 26.04.2021 r. Drzwi otwarte-konsultacje, spotkanie z rodzicami  klas VIII,
7 31. 05.2021 r. Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca II semestr