Specjaliści

Specjaliści pracujący w naszej szkole to wykwalifikowana kadra udzielająca naszym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Os. Dworcowa 7, Swarzędz, tel. 61 817 49 51

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, Swarzędz, tel. 61 651 26 50

Niebieska linia, tel. 800 120 002

Komisariat Policji w Swarzędzu, tel. 61 84 148 00