PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VII-VIII)
DORADCA ZAWODOWY
Katarzyna Błaszak

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

KATARZYNA BŁASZAK – KLASY  VII – VIII

8:40 – 9:00 8:40 – 9:00   8:40 – 9:00 8:40 – 9:00
9:00- 10:00 9:00- 10:00   9:00-10:00 9:00-10:00
10:00 – 11:00 10:00-11:00   10:00-11:00 10:00-11:00
11:00 – 12:00 11:00-11:25 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
12:00 – 13:00   12:00 – 13:00 12:00 – 12:40 12:00 – 13:00
13:00 – 14:00   13:00 – 14:00   13:00 – 13:25
14:00 – 14:15   14:00- 15:00   14:10-14:35
15:00-15:15   15:00 – 15:15    

 Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH