PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VII-VIII)
Izabela Maciaszczyk

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Izabela Maciaszczyk 830 – 1235

1320 – 1430

830 – 1135

1320 -1430

830 – 1430 830 – 1225

1410 – 1430

840 – 1235

1410– 1430

 

Dyżury dla rodziców:   

wtorek  1330 – 1430 (proszę o wcześniejsze umówienie się)

kontakt: imaciaszczyk@3swarzedz.pl

 Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH