PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VII-VIII)
Izabela Maciaszczyk

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

Poniedziałek          825 – 1325

Wtorek                   825 – 1325

Środa                      825 – 1325

Czwartek                800 – 1200

Piątek                     835 – 1135

Dyżur dla Rodziców – czwartek 8.00 – 9.00 (proszę o wcześniejsze umówienie się)

Dyżur dla rodziców podczas nauki zdalnej

Izabela Maciaszczyk- pedagog- środa 15.00-16.00

 Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH