Nie połam języka

                  Uwaga!!!  Konkurs: „ Nie połam języka !!!!”

BĄK

Spadł bąk na strąk,

a strąk na pąk.

Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł!!!

Potrafisz wymówić to bez pomyłki???  Spróbuj!!! A efekty ocenimy My!

Bibliotekarki oraz logopedki zapraszają do udziału 

REGULAMIN

Cele  konkursu :

 • rozwijanie umiejętności językowych
 • usprawnianie kompetencji językowych,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień

polonistycznych,

 • dbałość o prawidłową wymowę i artykulację
 • inspirowanie uczestników konkursu do rozwijania sprawności językowej
 • zaprezentowanie umiejętności wysławiania się

 Uczestnicy konkursu – uczniowie SP3 w Swarzędzu:

I  kategoria  – uczniowie klas I- III

II kategoria- uczniowie klas IV –V

III kategoria uczniowie klas VI – VIII

Zasady konkursu:

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmiku, na którym uczniowie zaprezentują, jak sobie radzą z wybranymi przez siebie polskimi łamańcami językowymi . 

 1. Uczestnik konkursu wybiera  3  łamańce językowe w swojej kategorii ( patrz załączniki :

Załącznik nr 1 – klasy I-III, załącznik nr 2 – klasy IV-V, załącznik nr 3 – Klasy VI-VIII ).

Wybrane teksty uczestnik  czyta na głos, nagrywając np. telefonem i  przesyła nagranie przeczytanego tekstu (filmik lub tylko głos).

 1. Nagrania nie powinny przekraczać 2 minut.
 2. Nagrania należy przesyłać na adres e-mail organizatorów konkursu

mokleja@3swarzedz.pl lub biblioteka@3swarzedz.pl

 1. Każdy plik powinien być podpisany według wzoru: imię i nazwisko oraz klasa.
 2. Ostateczny termin przesłania nagrania to 24 luty 2021r.
 3. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
 4. Kryteria oceny pracy : – poprawność językowa,

– tempo i intonację,

– pomysłowość wykonania

– oryginalność

 1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły w drugim tygodniu marca.
 2. Biorąc udział w konkursie opiekun ucznia wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku/głosu z nagrania na stronie naszej szkoły
 3. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i małą niespodziankę rzeczową .

Załącznik nr 1 (kl.1-3)

Załącznik nr 2 (kl. 4-5)

załącznik nr 3 (kl. 6-8)