OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji zapraszamy do udziału w zabawach i konkursach przewidzianych w naszej szkole na ten dzień:

22 lutego – ochotnicy z klas I – III przychodzą przebrani za bohatera literackiego (przebrania zostaną uwiecznione na fotografii i ukażą się na stronie szkoły), zaś uczniowie klas IV – VIII przysyłają zdjęcie wraz z informacją za kogo są przebrani (dsowinska@3swarzedz.pl).

23 lutego – konkurs plastyczny techniką dowolną na wykonanie PLAKATU promującego język polski (naukę języka, poprawne posługiwanie się nim) dla klas I – VIII.

24 lutego – konkurs dla klas IV – VIII o tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie do 19 lutego br. na adres dsowinska@3swarzedz.pl Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu językowego (poprawne posługiwanie się językiem ojczystym) – zadania zamknięte i wielokrotnego wyboru. Test konkursowy wyświetli się o danej godzinie na platformie Teams i w ograniczonym czasie uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie rozwiązać zadania konkursowe. Przewidziany czas: 20 – 30 minut. Uczniowie, którzy się zgłoszą, otrzymają szczegółowe instrukcje 22 lutego (m.in.: miejsce pojawienia się testu i opis poszczególnych zadań).

Zapraszamy do udziału