Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe
w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 ukażą się wkrótce.