Nabór

Rekrutacja 2021/2022

 Nabór trwa od 1 do 15 marca.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywa się drogą elektroniczną.

Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole ( osobiście w poniedziałki w godzinach 12.00- 17.00 lub od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00).

Zarządzenie.WOM.0050.1.8.2021.2021-01-18

zasady_rekrutacji_2021_SP

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

– Janusz Korczak

KLASY I 2021/2022

Jesteśmy szkołą, dla której ważny jest rozwój talentów uczniów. Jednym z naszych głównych celów jest wsparcie dzieci w „rozwijaniu skrzydeł”, czyli odkrywaniu pasji, rozwijaniu zdolności i pobudzaniu naturalnej ciekawości świata.

W ubiegłym roku, w ramach innowacji pedagogicznej, przy poparciu UMiG, utworzyliśmy klasę szachową. Opinie uczniów i rodziców pokazują jednoznacznie, że był to krok  w dobrą stronę. 

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzyć cztery klasy pierwsze. Dla dwóch klas zaplanowaliśmy innowacje pedagogiczne:

  • KLASA ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWA POD PATRONATEM TEATRU CORTIQUÈ Anny Niedźwiedź

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie edukacji teatralnej jako zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej oraz dodatkowych godzin z języka angielskiego, edukacji muzycznej i edukacji plastycznej, umożliwiających swobodny rozwój artystyczny uczniów. W planie działań innowacyjnych ponadto przewiduje się nawiązanie bliskiej współpracy z Teatrem Cortiqué Anny Niedźwiedź.

  • KLASA MATEMATYCZNA z kodowaniem  i robotyką

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie do planu zajęć dodatkowych  godzin  z matematyki, kodowania na dywanie oraz elementów konstruowania robotów.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy innowacyjnej prosimy o dopisek na papierowej wersji wniosku rekrutacyjnego z nazwą klasy.