Nabór

Rekrutacja 2020/2021

Uchwała_XVIII_237_2020_RM_SP w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Zarządzenie.WOM.0050.1.8.2020.2020-01-02-armonogram rekrutacji

zasady_rekrutacji_2020_SP

By wziąć zapisać swoje dziecko do szkoły, należy kliknąć w poniższy link, a następnie wybrać szkołę.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Szanowni Państwo,

od września 2020 r.  uruchomiona zostanie klasa I, w której prowadzona będzie innowacja szachowo-matematyczno-informatyczna. Rodziców zainteresowanych  uczęszczaniem dziecka do tej klasy prosimy o umieszczenie takiej informacji na wniosku w wersji papierowej (wydrukowanym i podpisanym), który wraz załącznikami będzie można składać w sekretariacie szkoły od 18 do 22 maja 2020 r.

WAŻNE!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas I szkół podstawowych ruszyła zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020 r. o godz. 9:00. Wnioski w wersji papierowej (wydrukowane i podpisane) wraz załącznikami rodzice będą mogli składać w placówce pierwszego wyboru od 18 do 22 maja 2020 r. w godzinach ustalonych przez placówki.

Jednak ze względu na obecną sytuację w kraju wprowadzono zmiany w zakresie dostarczania dokumentów:

  • od 16 do 30 marca rejestrujecie Państwo dzieci elektronicznie – zaznaczając te kryteria, które mogą Państwo potwierdzić,
  • w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym teminie, o którym poinformujemy
  • w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Klasa sportowa I w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy I sportowej informujemy, że rekrutacja do tej klasy zostaje przeniesiona na termin rekrutacji uzupełniającej.

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru do przedszkoli https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz i stronie naboru do szkół https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl i oficjalnym profilu na Facebooku Swarzędza.

Kontakt (w sytuacjach niejasnych): 512180412

WAŻNE!

NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH –

ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

  • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa on od  16 marca do 30 marca 2020 r.
  • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek  w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, w przypadku przedszkoli w formie określonej w uchwale nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów wpostępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (uchwały dostępne na stronie naboru).