Ważne dla ósmoklasisty

Ósmoklasisto! Ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowo ważny! Czeka Cię egzamin. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat, zobacz co podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu: link.

WAŻNE – nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

nowy harmonogram rekrutacji licea-ogolnoksztalcace-technika-branzowe-szkoly-i-stopnia-klasy-wstepne

INFORMATOR:

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

NABÓR do szkół ponadpodstawowych 2020/2021:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

UWAGA!!!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ

ORAZ REKRUTACJI – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą odbierać  w dyżurce szkolnej w piątek 31 lipca od godziny 10.00,  w poniedziałek 03 sierpnia  w  godzinach od 8.00 do 12.00.

Jeżeli zaświadczenie będą odbierać rodzice ósmoklasistów, prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W imieniu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypominamy o najważniejszych terminach  związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych:

1. Do 4 sierpnia br. do godz.15.00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przekłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 

PRZYDATNE  LINKI:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/04/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja-do-publicznych-liceow-ogolnoksztalcacych-technikow-szkol-branzowych-i-stopnia-i-klas-wstepnych-na-rok-szkolny-20202021/

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/04/nowe-zasady-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-w-zwiazku-z-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty/

Ważne terminy i czas trwania egzaminów ósmoklasisty:  Komunikat o harmonogramie

Jak ma wyglądać egzamin? Poniżej przydatny link, a w nim m.in. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – film:

Materiały dodatkowe

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego:

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)

TARGI EDUKACYJNE

6 – 8.03.2020

Godziny otwarcia Targów Edukacyjnych

6.03.2020 (piątek)   10:00-18:00

7.03.2020 (sobota)   10:00-18:00

8.03.2020 (niedziela)  10:00-16:00

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Wstęp bezpłatny!
Targi Edukacyjne to  pomysł na Twój rozwój!

Na Targach Edukacyjnych:

• poznasz ofertę szkół: licea, technika, szkoły policealne, szkoły wyższe
• dowiesz się, jaki profil szkoły odpowiada Twoim umiejętnościom: szkoły sportowe, językowe, artystyczne, szkoły zawodowe
• weźmiesz udział w ciekawych prelekcjach, prezentacjach i wykładach
• zobaczysz pokazy umiejętności uczniów szkół zawodowych, m.in: samochodowej, gastronomicznej, czy poligraficznej w „Strefie Zawodowców”
• poznasz ciekawe koła i stowarzyszenia na EkoForum
• spotkasz wielu interesujących ludzi i nawiążesz nowe relacje

Warto zapoznać się z informatorem o zawodach:

informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego

 

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/03/informacja-o-liceach-ogolnoksztalcacych-technikach-i-branzowych-szkolach-i-stopnia-rekrutacja-na-rok-szkolny-20202021/