Las i jego mieszkańcy zimą

KONKURS  UCZNIÓW KLAS IV-VI

„LAS I JEGO MIESZKAŃCY ZIMĄ”

KONKURS ROZPOCZYNAMY 4 LUTEGO

Cel konkursu to: wyłonienie najciekawszej i najoryginalniejszej pracy.

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs organizowany dla uczniów klas IV-VI
  2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez ucznia. Praca konkursowa powinna być przestrzenna – w formie makiety .
  3. Do wykonania makiety mogą być wykorzystane następujące materiały: papier, tektura, karton, plastelina, modelina, masa solna, krepa, folia aluminiowa, styropian….
  4. Można wykonać makietę lasu widzianego podczas spaceru oraz tajemnice lasu znajdujące się pod ziemią – zakamarki, nory, w których mieszkają zwierzęta.
  5. Każda praca powinna zawierać dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz klasa
  6. Prace należy sfotografować i przesłać na maila : akostrzewska@3swarzedz.pl do 22 LUTEGO.

Kryterium oceny:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność i kreatywność pomysłu,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.

Dla zwycięzców ( miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Serdecznie  zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Anna Kostrzewska