PEDAGOG SZKOLNY (KLASY IV-VI)
Artur Filipek

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:40 – 14:40

Wtorek 8:00 – 13: 00

Środa 8:00 – 14:30

Czwartek 9:45 – 12:45

Piątek 8:00 – 10:30

Dyżur dla rodziców odbywa się w piątek 8.00 – 9.00 (proszę o wcześniejszą zapowiedź).

Dyżur podczas nauki zdalnej:

Artur Filipiak- pedagog- wtorek 14.00-15.00

kontakt:

afilipek@3swarzedz.pl

Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH