Klub UFO

KLUB ROZWOJU OSOBOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „UFO”

GIMNAZJUM NR 3 W SWARZĘDZU

Klub nazwany klubem UFO-Ugrupowanie Fajnych Osób powstał w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zasadniczym celem działalności klubu jest profilaktyka zagrożeń wieku dorastania oraz promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. Ideą programu jest umożliwienie uczniom pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu w gronie swoich kolegów.

Celem bardziej szczegółowym jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia: świadome, aktywne przygotowanie do życia, kształtowanie poczucia własnej wartości oraz godności, wdrażanie do podejmowania dojrzałych decyzji, a także rozwijanie kreatywności i twórczości. Kolejnym celem jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Realizatorzy programu w naszym gimnazjum to p. Krystyna Pokorska i p. Katarzyna Stramowska – nauczycielki, które ukończyły szkolenia „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” oraz warsztaty „Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją” i „Jak radzić sobie a agresja i przemocą w szkole”.

Kursy te i warsztaty uprawniają do prowadzenia zajęć wychowawczo – profilaktycznych.

KLUB „UFO”

ufo

Ugrupowanie

Fajnych

🙂  Osób  🙂

 

Koleżeńskość
Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości
Rozmowy o problemach
Szczerość, otwartość, akceptacja, tolerancja
Wzajemna odpowiedzialność
Nawiązywanie przyjaźni
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych
Kształtowanie postawy ufności wobec drugiego człowieka i wzajemnego poszanowania
Kształtowanie kulturalnych zachowań
Umiejętność posługiwania się poprawnym językiem
Kultywowanie tradycji
Rozbudzanie twórczej aktywności
Kształtowanie umiejętności planowania
Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
Promowanie postaw: akceptacji i empatii
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

 ZAPRASZAMY

🙂 🙂 🙂  Krystyna Pokorska, Katarzyna Stramowska