Ceremoniał szkoły

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, pasowanie na gimnazjalistę),
e) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
– 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in:
– 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
– 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,
– 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego,
– 28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku.

                                       TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w SWARZĘDZU

1. Okolicznościowe rocznicowe wystawy- wybuch II wojny św., Powstanie Wielkopolskie, wyzwolenie Poznania  i Swarzędza, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie
2. Sprzątanie  świata
3. Rajd integracyjny
4. Wybory do Samorządu  Szkolnego
5. Dzień  Edukacji  Narodowej.
6. Pasowanie uczniów klas I
7. Dzień Papieski
8. Pamięć o zmarłych – wieczornica  z okazji Święta Zmarłych
9 11 Listopada – Święto Niepodległości  – inscenizacje, apele
10. Andrzejki
11. Tydzień  Dobroczynności . Mikołajki  w szkole. Paczka dla potrzebujących
12. Przegląd  Piosenki Polskiej
13. Czwartki u Noblistów. Spotkania z ciekawymi ludźmi
14. Dzień  Patrona Szkoły
15. Happeningi  tematyczne-choroby cywilizacyjne, Dzień  Walki z Nałogami ,profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole  i na drodze
16 Próbne egzaminy
17. Wieczór  wigilijny pracowników  szkoły i emerytów
18 Opłatek wigilijny w klasach . Inscenizacje  jasełkowe.
19. Karnawał w szkole. Coroczny  BAL CHARYTATYWNY
20. Bal  połowinkowy
21. Apele  podsumowujące  osiągnięcia  klas po I półroczu
22. Spotkania z rodzicami, wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom  najlepszych uczniów oraz za 100% frekwencję
23. Przegląd  teatrów  szkolnych
24. Walentynki
25. Zimowy obóz  sportowy.
26. Dzień  patrona  Swarzędza. Święto miasta.
27. Dzień  Matematyka
28. Czas  rekolekcji
29. Doroczna pielgrzymka do Częstochowy
30. Wielkanocne  spotkanie  pracowników szkoły i emerytów
31. Religijny  Konkurs  Recytatorski
32. Spotkania wśród książek. Konkurs czytelniczy
33. Gminny  Konkurs  Ekologiczny
34. Dzień  Ziemi
35. Tydzień  Informatyczny
36. Tydzień Kultury Angielskiej i Niemieckiej
37. Święto  Konstytucji 3 Maja
38. Gminny  Konkurs  piosenki  „ Zaczarowana melodia ”w zespole terapeutycznym
39. Wycieczki  klasowe i pikniki
40. „Zostań  Mistrzem Ortografii” – konkurs ortograficzny
41. Dzień  Dziecka i Sportu – rozgrywki  międzyklasowe
42. Festyn  szkolny „ ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ  TRÓJKI”. Festyn Europejski
43. Bal Absolwentów  z polonezem
44. Uroczyste pożegnanie  absolwentów – wspólne zdjęcie, wybór  i  nagroda dla Najlepszego Absolwenta, Najlepszego sportowca  ,przyznanie  tytułu  PRZYJACIEL TRÓJKI,  wyróżnienia  najlepszych uczniów odznaką „Brązowa, Srebrna ,Złota  SOWA”, Balony do nieba- symboliczne rozwiązanie klas