Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK POLSKI:

PSO język polski klasa VIII

PSO język polski klasa VII

PSO język polski klasa V

PSO język polski klasa IV

PSO język polski klasa III gimnazjum

kontrakt z uczniem język polski 2018

MATEMATYKA:

PSO KL7 MATEM

PSO KL5 MATEM

PSO KL 8 MATEM

PSO KL 4 MATEMAT

INFORMATYKA:

PSO KL5 INFORM

PSO KL7 INF

PSO KL4 INF

PSO KL8 INF

HISTORIA:

PSO historia, kontrakt

PSO historia kl. III PWN

PSO-historia-kl-8

PSO-historia-kl-7

PSO-historia-kl-5

PSO-historia-kl-4

WOS:

PSO WOS kl. VIII

PSO WOS kl. III GIM.

CHEMIA:

PSO Chemia III gim. Adam Adamski

PSO Chemia klasa VIII Adam Adamski

PSO Chemia klasa VII Adam Adamski

FIZYKA:

PSO spotkania-z-fizyka-klasa-7

PSO- Fizyka–3 gimnazjum

PSO- Fizyka klasa-8

JĘZYK ANGIELSKI:

teen-explorer-kl. 8-kryteria-oceniania

PSO klasa III gim. j. angielski

hello-explorer-klasa 1-PSO

hello-explorer-2-kryteria-oceniania

teen-explorer-kl-7-kryteria-oceniania

junior-explorer-5-kryteria-oceniania

junior-explorer-4-kryteria-oceniania

JĘZYK NIEMIECKI:

PSO j.niemiecki

GEOGRAFIA:

PSO_geografia_gim.3

PSO_geografia_8

PSO_geografia_7

PSO_geografia_5

PSO geografia III

PRZYRODA:

przyroda_kontrakt

PSO_przyroda_4

PSO _Przyroda

BIOLOGIA:

PSO.Biologia.Kl. 8 2018

PSO.Biologia.Kl. 5 2018

PSO.Biologia.Kl.3 gim.

PSO biologia klasa 7

Kontrakt klasy5, 7, 8, 3gim

WF:

PSO WF szkoła podstawowa

PSO WF gimnazjum

PLASTYKA:

PSO klasa 4sp

PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_plastyka 3g

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 7sp

KONTRAKT Z UCZNIEM klasa 7, 3g

Kontrakt klasa IV sp

TECHNIKA:

PSO technika kl.IV, V

PSO technika gimnazjum

MUZYKA:

PSO muzyka SP

EDB:

PSO EDB

RELIGIA:

PSO Z RELIGII kl. VIII i III gim. 2018-2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania nauczanie poczatkowe

Przedmiotowy system oceniania klasy IV-VI

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

PSO edukacja wczesnoszkolna SP3