Tekst ślubowania

My uczennice i uczniowie

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

TOBIE SZKOŁO PRZYRZEKAMY:

• Uczyć się pilnie, by stać się mądrymi ludźmi, mądrymi Polakami.

• Wyrabiać w sobie odwagę i zdolność przeciwstawiania się wszelkiemu złu, postawom niegodnym uczniów tej Szkoły.

• Postępować tak, by zyskać miano ludzi godnych zaufania, ludzi, na których życzliwości, koleżeństwie możemy polegać.

• Starać się usilnie o to, by wyrosnąć na ludzi kulturalnych, szanujących dobre obyczaje i tradycje uznających prawo innych do własnego zdania.

• Szanować polską mowę, wydobywać z niej słowa piękne i szlachetne, łączyć je w godne i mądre myśli.