Rada Rodziców

      Składka na Radę Rodziców obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40zł/semsetr na każdą rodzinę, której dziecko uczęszcza do szkoły SP nr 3 w Swarzędzu. Indywidualne wpłaty  można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców, podając w tytule przelewu: wpłata na Radę Rodziców rok szkolny 2018/2019 semestr I/II, imię i nazwisko dziecka, klasa
Numer konta Rady Rodziców:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
67 1090 1450 0000 0001 1405 0291

 Kontakt do Przewodniczącego Rady Rodziców

 Mikołaj Słupczyński

509 429 913 – sms   lub email: