LIGA KLAS

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI KLAS W GIMNAZJUM NR 3

im. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

  1. W Szkolnej Lidze Klas biorą udział wszystkie klasy Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.
  2. Klasy konkurują ze sobą na poziomach oddziałów (grupa klas pierwszych, drugich i trzecich).
  3. Klasy, które zdobędą największą ilość punktów na poszczególnych poziomach uzyskują (oprócz prestiżu i satysfakcji) tytuł najaktywniejszych klas Gimnazjum nr3 w roku szkolnym 2014/2015 oraz nagrody „niespodzianki”.
  4. Podsumowanie Ligi Klas będzie odbywało się po I semestrze (wyniki semestralne) oraz po II semestrze (podsumowanie roczne, ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców).
  5. Wyniki Ligi Klas będą umieszczane na tablicy (I piętro) oraz na stronie internetowej Szkoły.
  6. Cele Ligi Klas to:

– integracja klas

– motywowanie uczniów do pracy na rzecz swojej klasy, szkoły i środowiska

– kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych

– wdrażanie do uczciwej rywalizacji

– rozwijanie kreatywności uczniów

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoich rówieśników

  1. W ramach Ligi Klas zespoły klasowe rywalizują ze sobą w konkurencjach:

– sportowe rozgrywki międzyklasowe (runda jesienna i wiosenna)

– potyczki matematyczne

– potyczki teatralne

– udział w imprezach szkolnych pozalekcyjnych

– udział w konkursach i imprezach szkolnych (np. Szkolny Konkurs  Profilaktyczny, Dzień Patrona, Festyn Europejski)

– aktywność w Samorządzie Uczniowskim

– konkurs czytelniczy (I i II semestr)

– frekwencja klasy (I i II semestr)

– oceny z zachowania (I i II semestr)

– wyniki w nauce (I i II semestr)

– świąteczny wystrój sal (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

Za poszczególne konkurencje klasy otrzymują punkty (0-6 punktów).

  1. Kalendarz Ligi Klas znajduje się w załączniku do regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI: Liga Klas – kl. I Liga Klas – kl. II Liga Klas – kl. III