Nasza szkoła

              Nasza szkoła

            W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma oświatowa, która wprowadziła 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W gminie Swarzędz decyzją ówczesnych władz samorządowych utworzono trzy takie placówki. Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków rozpoczęło swą działalność w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa reforma oświatowa wprowadziła zmiany w postaci likwidacji gimnazjów i i utworzeniu 8-letnich szkół podstawowych. Wobec tego budynek szkoły ponownie zaczął być Szkołą Podstawową nr 3.