Zadania pedagoga

Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego:

• rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym także uczniom wybitnie uzdolnionym,
• podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktyczno-wychowawczych, które wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami,
• wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,
• współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży poza szkołą,
• praca na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez ucznia dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
Informacja dla uczniów

Drogi Uczniu!
• Jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
• Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
• Masz problemy rodzinne,
• Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
• Masz trudności z nauką,
• Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
• Chcesz podzielić się swoim sukcesem,
Zapraszamy z każdą sprawą, z którą sam nie umiesz sobie poradzić.
Pamiętaj, nie jesteś sam ze swoim problemem
Po prostu przyjdź!!!
Informacja dla Rodziców
Drodzy Rodzice!
• jeśli niepokoi Was zachowanie dziecka,
• chcielibyście porozmawiać o dziecku i relacjach między Wami,
• macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
• macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
• szukacie pomocy,
• potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
Zapraszamy – SPRÓBUJEMY POMÓC!!!

Apel Twojego Dziecka

1. Poważne traktowanie egzystencjalnych problemów dziecka i jego pędu do rozwoju.
• Nie zapomnij, jak szybko rosnę. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię, postaraj się.
• Nie zapomnij, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi eksperymentowania, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.
• Nie mów mi, ze mój strach i obawy są głupie. One są bardzo realne.
• Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja wolę to, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa.

2. Aktywność własna i odpowiedzialność.
• Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są również doświadczenia bolesne.
• Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że Ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.
• Nie psuj mnie dając mi wszystko, o co Cię poproszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.
• Nie rób tak, abym moje pomyłki uważał za grzechy. To zaburza moje poczucie wartości.

3. Reakcje na nieadekwatne zachowanie się rodzica czy wychowawcy.
• Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w Ciebie.
• Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, ze nie jesteś taki.
• Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuje się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.
• Nie polecaj. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez udawanie głuchego.

4. Pozory i prawda we wzajemnej relacji.
• Nie zapomnij, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jakbym tego chciał. Dlatego tez niekiedy mijam się z prawdą.
• Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One jedynie przyciągają twoją uwagę, której potrzebuję.
• Nie przesadzaj co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i doprowadza do kłamania.
• Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „ Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale Twoją władzę, która mnie niszczy.

5. Poczucie godności własnej.
• Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. Tylko to sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się „dużym”.
• Nie karz mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.
• Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytanie. W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę Cię pytać, a informacji poszukam gdzie indziej.
• Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza we mnie nadzwyczajną serdeczność ku Tobie.