Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019  03.09.2018 r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2018 – 31.12.2018
3.  Zakończenie pierwszego semestru  07.01.2019
4.  Ferie zimowe  14.01.2019 – 27.01.2019
5.  Wiosenna przerwa świąteczna  18.04.2019 – 23.04.2019
6.  Egzaminy gimnazjalne:

  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego

 Egzaminy ósmoklasisty:

  • j. polski
  • matematyka
  • j. obcy nowożytny
 

10. 04. 2019
11. 04. 2019
12. 04. 2019

 

15. 04. 2019
16. 04. 2019
17. 04. 2019

7.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno  – wychowawczych
 21.06.2019
8.  Ferie letnie  22.06.2019 – 31.08.2019