Działania wolontariatu

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

rok szkolny 2018/2019

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i założenia

1.Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego

i lokalnego środowiska.

 1. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 2. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 3. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 6. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 7. Nauka samorządności.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI
  – Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne

przyjęcie planu działania.

– Gazetka informacyjna o pracy koła.

– Udział w akcji, polegającej na propagowaniu

zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać

osoby potrzebujące

– Udział w akcji Sprzątanie świata.

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

·         Odpowiedzialni

nauczyciele SKW

·         wychowawcy klas

– Porządkowanie opuszczonych grobów na

cmentarzu parafialnym

– MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT –

25 PAŹDZIERNIKA Zbieranie suchej karmy

dla zwierząt znajdujących się w schronisku – współpraca – Schronisko w Skałowie

– Życzenia dl nauczycieli – wykonanie

„Życzeniówek”

– Nawiązanie kontaktu ze szkołami im.

Polskich Noblistów

 

PAŹDZIERNIK

 

SKW

wychowawcy klas

 

 

 

SKW

  – Misje – współpraca

–  udział w akcji „czytanie dzieciom

– Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza Kartka

Bożonarodzeniowa”.

– Wolontariusz niesie pomocną dłoń

– Współpraca – „Szlachetna Paczka”

 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16.11

 

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

 

 

SKW

– Obchody DNIA WOLONTARIUSZA – gazetka

okolicznościowa.

– Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków –

MIKOŁAJKI

– Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie

karmnika dla ptaków przez wolontariuszy

– Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejszy

Aniołek”.

– Kiermasz Świąteczny

– Współpraca – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży

 

 

GRUDZIEŃ

 

SKW

wychowawcy klas

nauczyciele

plastyki /współpraca/

 – Spotkanie z wolontariuszami – podsumowanie I semestru STYCZEŃ SKW
 

– Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Walentynki 2019”

-„Najpiękniejsza Palma” – konkurs plastyczny

 

LUTY

MARZEC

SKW

wychowawcy klas

nauczyciele

plastyki /współpraca/

– Zbiórka słodyczy, zabawek, odzieży dla dzieci

z Domów Dziecka oraz Domu Samotnej Matki

– Kiermasz Wielkanocny

– Pomoc przy organizacji Gminnego Konkursu

  „ Zaczarowana Melodia”

KWIECIEŃ

MAJ

SKW

wychowawcy klas

Olimpiada Dzieci i Młodzieży Sprawnej

  Inaczej

– Podsumowanie efektów całorocznej działalności

SKW – spotkanie z wolontariuszami

podziękowanie za pracę

 

CZERWIEC

SKW

– współpraca

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka