Kontakt z Radą Rodziców

Kontakt do Przewodniczącego Rady Rodziców

Mikołaj Słupczyński

509 429 913 – sms   lub email: