Egzamin Gimnazjalny

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE

Ważne terminy i czas trwania egzaminów znajdują się na stronach 3. i 4.: tutaj.