Prezydium Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu rok szkolny 2018/2019

przewodniczący : Mikołaj Słupczyński
zastępca Beata Piechocka
skarbnik: Sławomir Klapa
sekretarz: Anna Pniewska
Komisja Rewizyjna RR
Przewodniczący : Grażyna Tomczak
zastępca: Anna Napierała