Dokumentacja projektu

„Ćwiczyć każdy może” – Szkoła w ruchu

1. Obszar pierwszy – wychowanie fizyczne

Konspekt polonez
Konspekt koszykówka
Konspekt pranayama

2. Obszar piąty – pozalekcyjne zajęcia sportowe

3. Obszar szósty – zajęcia zorganizowane

Oto link do naszego sportowego bloga szkolnego: http://blogiceo.nq.pl/sportowastronaswarzedzkiejtrojki/