Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Termin Forma
1 12.09.2018 r.  Debata
2 17.09.2018 r.  Spotkanie informacyjno – organizacyjne
3 19.11.2018 r.  Wywiadówki, konsultacje, informacje o zagrożeniach
4 11.02.2019 r.  Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca I semestr
5 01.04.2019 r.  Spotkanie z rodzicami klas III gim. i klas VIII SP
7 27.05.2019 r.  Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca II semestr