Symbole szkoły

Logo szkoły:

znaczek z godłem szkołySztandar:

_DSC2643_DSC2644

Sztandar szkoły został rozwinięty 3.12.2001r. Fundatorami była ówczesna Rada Rodziców, którą podczas uroczystości reprezentowali: p. Marian Szkudlarek, P. Gabriela Basińska oraz p. Zygmunt Firlik. Sztandar wykonany jest haftem dwustronnym – z jednej strony godło polskie na czerwonym tle, a z drugiej godło szkoły – sowa na zielonym tle. Poświęcenia dokonał ks. biskup Grzegorz Balcerek. Jednym z zaproszonych gości był wnuk Henryka Sienkiewicza – Juliusz Słowacki, który opowiadał o życiu i twórczości wielkiego dziadka.