Uwaga, rusza projekt!

Od 2.11.2017 r. w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rusza w naszej szkole projekt: „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”. „Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Swarzędz przygotowującego do rynku pracy i uczenia się przez całe życie w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2020 r. poprzez kompleksowe wsparcie 560 uczniów, w tym w zakresie i/lub w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcie wiedzy i kompetencji 224 nauczycieli/pracowników szkół w zakresie nauczania oraz doposażenie 7 szkół w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe do realizacji doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych” (z archiwum umig.swarzedz.pl z 26.05.17). Regulamin Realizacji Projektu znajduje się na stronie UMiG w Swarzędzu – Zarządzenie NR WO.0050.1.116.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ.

W naszej szkole zajęcia prowadzą:

– Dorota Diakowicz – „Czy liczby i wzory matematyczne żyją swoim życiem” – koło matematyczne

– Sara Prokop – Kozłowska – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki

– Sara Prokop – Kozłowska – „Fizyka, fizyka między nami przemyka” – warsztaty fizyczne

– Sara Prokop – Kozłowska – koło fizyczne

– Dorota Świerczyńska – „Moc geografii – innowacje geograficzne” – warsztaty geograficzne

– Dorota Świerczyńska – „Ekonobliści” – warsztaty z geografii

– Dorota Świerczyńska – „Geografia nie taka straszna” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii

– Katarzyna Strycka – Fabrowska – „Rozwiń swój genialny umysł” – koło biologiczne

– Katarzyna Strycka – Fabrowska – „Ja jako badacz świata” – warsztaty biologiczne

– Katarzyna Strycka – Fabrowska – „Biologia dla każdego” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii

– Michał Komisarek – „Tłumacz języka angielskiego” – praktyczne warsztaty pracy

– Monika Szafirska – „Od koralika do naszyjnika” – warsztaty z kreatywności

– Grażyna Wróblewska – „Mnemotechniki oraz inne metody i techniki wspierające uczniów w nauce niemieckiego” – warsztaty języka niemieckiego

– Julita Książek – Myślińska – „Poznaj język i świat” – koło językowe z angielskiego

– Anna Jasińska – „Speak up” – warsztaty z języka angielskiego

– Emilia Wiśnioch – „Cztery pory roku” – zajęcia terapeutyczne dla ZET

– Marcin Nowak – „Podróż w głąb siebie” – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

– Agnieszka Nowak – Połącarz – „Logolandia” – zajęcia logopedyczne